Erven in Spanje

De meeste Nederlanders zijn zich er gelukkig van bewust dat het raadzaam is zich af te vragen hoe vererving van de woning in Spanje plaatsvindt en laten hiervoor een testament opstellen.

De Nederlander met bezit in Spanje en een testament in Nederland, dient  zich te realiseren:

  • dat Nederland een zogenaamd ‘eenheidsstelsel van nalatenschap’ kent. Dit wil zeggen dat je in jouw testament regelingen treft voor jouw gehele vermogen, zowel je vermogen in Nederland als dat in Spanje;
  • dat het ontbreken van een uitdrukkelijke rechtskeuze voor het Nederlandse recht in je testament ertoe zou kunnen leiden dat het testament niet kan worden uitgevoerd;
  • dat volgens Spaans recht een tweede testament (opgemaakt in Spanje) automatisch alle eerdere testamenten herroept (in Nederland moet een eerder testament uitdrukkelijk worden herroepen);
  • dat het Nederlands testament rechtsgeldig is in Spanje. Na overlijden kan de Spaanse notaris voor de rechtsgeldigheid van het testament volgens Nederlands recht vragen om een “legal opinion”. In de meeste gevallen volstaat echter de vertaalde (speciale) verklaring van erfrecht van de Nederlandse notaris; en
  • dat Spanje weliswaar de erfrechtelijke constructie in een Nederlands testament kan accepteren maar de Spaanse fiscus de constructie voor de Spaanse successierechten anders kan uitleggen.

Welk testament?

Welk testament is voor de Nederlander in Spanje het meest geschikt? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van jouw specifieke situatie en de wensen die je hebt. Een aantal vragen die bij het opmaken van een testament worden meegenomen zijn onder andere:

  • Hoeveel zekerheid wil je de erfgenaam geven om ongestoord verder te kunnen leven?
  • Wat zijn voor erfgenamen fiscaal de gevolgen voor de erfbelasting in Spanje en Nederland en zijn er ook gevolgen voor de inkomstenbelasting in Nederland?
  • Hoe vindt er na het overlijden de boedelafwikkeling plaats en wie gaat dit in Nederland en Spanje regelen?
  • Moet het testament voor een erfgenaam flexibiliteit bieden in manieren van verdeling en afwikkeling?

Doordat voor de één de fiscale vraag het zwaarst zal wegen, terwijl voor een ander de vraag over flexibiliteit voorop zal staan, worden testamenten altijd op maat gemaakt.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Amer Notarissen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie