Testament als oplossing voor verdelen erfenis

Nederland kent het erfrecht. Wanneer je geen testament hebt, worden je bezittingen via bepaalde regels verdeeld onder je erfgenamen. Met een testament bepaal je zelf aan wie je jouw erfenis nalaat. Uitsluitingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat familiebezit overgaat in vreemde handen. Welke bepalingen kan je nog meer toevoegen aan je testament?

Je kunt een executeur in je testament benoemen. Hiermee bepaal je wie de erfenis verdeeld volgens jouw wensen. Dit kan zowel een onafhankelijk persoon als een erfgenaam zijn. Een executeur benoemen is niet verplicht, ook zonder dient de erfenis naar jouw wensen afgehandeld te worden. In dat geval zijn de erfgenamen zelf verantwoordelijk. Dit kan, als de familiebanden niet zo goed zijn, voor problemen zorgen.

Ik wil dat iemand geen recht heeft op mijn erfenis
In een testament  kun je ook erfgenamen uitsluiten van nalatenschap. Let hierbij wel op de volgende uitzonderingen:

  • Een kind blijft bij onterving recht houden op zijn ‘legitieme portie’ van de erfenis. Dit is doorgaans de helft van waar hij of zij standaard recht op zou hebben.
  • Een partner heeft recht op vruchtgebruik. Zo kan de partner blijven wonen in de woning zonder er eigenaar van te zijn of kan hij of zij goederen opeisen die gezamenlijk zijn verworven.


Wil je niet dat de partner van je kind recht heeft op de erfenis, dan kan je in je testament een uitsluitingsclausule opnemen.

Het opnemen van een legaat in je testament
Met een legaat in je testament krijgt een erfgenaam, goed doel of vriend een duidelijk omschreven  geldbedrag of een andere bezitting. Een ontvanger van een legaat wordt legataris genoemd. Na ontvangst betaalt hij of zij hierover erfbelasting. Een legaat wordt pas uitgereikt na verrekeningen met openstaande rekeningen en schulden. Mocht een legaat groter uitvallen dan de erfenis, dan ontvangt de legataris alles, tenzij dit anders is aangegeven.

Kun je eisen stellen in je testament?
Na je overlijden kan je op verschillende manieren regie houden over bepaalde zaken:

  • Je verbindt een last aan een deel van de erfenis. Een last is bijvoorbeeld dat het huis, dat je nalaat aan je dochter, niet verkocht kan worden aan haar schoonfamilie. Als de dochter zich niet houdt aan deze last, dan kan zij het recht op dat deel van de erfenis verliezen. Is de last onuitvoerbaar, onredelijk, bezwaarlijk of maatschappelijk onrechtvaardig, kan de rechter besluiten de last te wijzigen of (gedeeltelijk) op te heffen.
  • Je benoemt een bewindvoerder over een bepaald goed. Zo kan je je zoon als bewindvoerder aanstellen over je auto, terwijl alleen je kleinzoon er gebruik van mag maken. Bijvoorbeeld het verkopen van de auto kan alleen met toestemming van de bewindvoerder.
  • Om het nog ingewikkelder te maken kan je een twee-traps making toevoegen. Je benoemt een erfgenaam voor je erfgenaam. Stel je laat een schilderij na aan je nicht. Mocht zij het schilderij niet willen of zelf komen te overlijden, is al in het testament bepaald wie de volgende ontvanger wordt.


Minderjarige kinderen

In geval van minderjarige kinderen, kan je een voogd benoemen in je testament. Dit bepaalt wie het gezag over het kind krijgt als jij en je partner komen te overlijden.

Bij de notaris kan je terecht voor het opstellen van een testament om je wensen op te laten nemen. Je situatie kan door de loop van de jaren veranderen. Let er op dat je testament dan ook nog aansluit op je wensen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Amer Notarissen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie