Schulden? Verwerp dan nooit zomaar een erfenis

Ontvang je een erfenis terwijl je zelf met schulden kampt? Dan heb je waarschijnlijk de neiging om de erfenis te verwerpen. Het geld gaat dan door naar de volgende erfgenamen en niet naar jouw schuldeisers. Maar verwerp je in deze situatie de erfenis, dan kan dat juist nadelige gevolgen hebben.

Het is begrijpelijk dat je het zonde vindt om geld uit een erfenis naar het betalen van jouw schulden te laten gaan. Wanneer je dat echter niet doet, benadeel je wel je schuldeisers. Dat kan leiden tot een gang naar de rechtbank.

Erfenis vereffenen
Als jij de erfenis niet aanneemt en daardoor schuldeisers niet betaalt, is de kous niet af. De schuldeisers kunnen namelijk alsnog aanspraak maken op de erfenis waar je in eerste instantie recht op hebt. Dat kan door de rechter te vragen om de erfenis te vereffenen en een vereffenaar te benoemen. Degene bij wie je schulden hebt, kunnen nu hun vordering bij de vereffenaar indienen.

Schuldeisers eerst
Bij een vereffening geldt: schuldeisers gaan vóór op erfgenamen. Gaat de hele erfenis op aan het betalen van je schulden? Dan krijgen de personen naar wie de erfenis was gegaan na jouw verwerping ervan, zoals je kinderen, niets meer. Je kunt hen een hoop teleurstelling besparen als je direct met de erfenis (een deel van) je schulden afbetaalt.

Het benoemen van een vereffenaar kun je overigens ook als erfgenaam aanvragen bij de rechtbank. Dat gebeurt bijvoorbeeld als erfgenamen niet meewerken in de afwikkeling van een erfenis.

Mogelijk geen kans op schuldsanering
Er is nog een nadeel van een erfenis verwerpen terwijl je schulden hebt. Het kan voorkomen dat je niet meer in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat is een wettelijk traject om je schulden te saneren, onder toezicht van een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

Toelating tot de Wsnp gebeurt door een rechter. Voor toelating is het belangrijk dat je de afgelopen vijf jaar te goeder trouw bent geweest. Maar met het verwerpen van de erfenis heb je schuldeisers benadeeld, je had tenslotte met de erfenis zoveel mogelijk schuldeisers kunnen afbetalen.

Een erfenis zomaar verwerpen omdat je schulden hebt, is niet verstandig. Ontvang je een erfenis en wil je gedegen advies over het verwerpen of accepteren ervan? Wij staan je bij met raad en daad. Ook als je een erfenis ontvangt waar schulden aan kleven.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Amer Notarissen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie